W naszym Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei, Pani Tuligłowskiej,

zapraszamy na Roraty od poniedziałku do piątku na godz.17.00.

W soboty zaś rano na 7.00.

Chcemy razem z naszą Matką czekać na przyjście naszgo Pana.

 

Nasz Adwent …

26 listopada 2022

Adwent- (od łac. adventus) przyjście, oczekiwanie.

Cztery niedziele adwentowe przygotowują nas i prowadzą nas na spotkanie z przychodzącym Panem.

Adwent ukazuje nam dwa wymiary: historyczny czyli Betlejem i to wszystko co się dokonało przed dwoma tysiącami lat oraz eschatologiczny, ponieważ my cały czas czekamy na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasu. Ten historyczny mocno akcentuje eschatologiczny. Nie da się przygotowywać i przeżywać tego historycznego bez uwagi i koncentracji na tym eschatologicznym. Chyba, że Święta dla nas stały się już tylko jakaś „tradycja”… My wierzący i praktykujący  z podniesioną głową wyczekujemy naszego Pana …  i wołamy: Marana Tha …