W niedzielę 24.07.br. obchodziliśmy XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, organizowany przez MIVA Polska na rzecz misyjnych środków transportu. Po Mszy św. o godz. 10.30 ks. Zbigniew święcił wszystkie pojazdy, które znajdowały się na dolnym i górnym parkingu. Oby mądrość i roztropność zwyciężały w prowadzeniu tych naszych pojazdów. Święty Krzysztofie, módl się za nami…