Mój różaniec …

25 września 2022

Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe do Tuligłów od poniedziałku do soboty o 17.30.

W niedzielę po Mszy wieczornej.

W Więckowicach z udziałem księdza we wtorki, czwartki i soboty o godz. 16.00

W pozostałe dni wg ustalenia.