Odpusty

Widok na kościół parafialny w Tuligłowach (1909 r.).

Pierwsze dane stwierdzające istnienie odpustów znajdujemy w aktach wizytacyjnych biskupa Hieronima Sierakowskiego z roku 1744. Stwierdzają one, że w Tuligłowach początkowo były dwa odpusty: na Świętego Mikołaja, patrona kościoła oraz na Święto Wniebowzięcia NMP, nadane w Rzymie 5 grudnia 1741 roku na 10 lat. Dwa pozostałe odpusty, to 2 lipca na Nawiedzenie NMP i 8 września na Narodzenie NMP, nadane przez papieża Piusa IX 25 lutego 1859 roku.

Uroczystości odpustowe odbywały się według ogólnie przyjętych norm w diecezji. Rozpoczynano je nieszporami w wigilię uroczystości bez wystawienia Najświętszego Sakramentu. Plan nabożeństw w dzień odpustu wyglądał następująco: o godz. 9.00 odprawiano wotywę, a między godziną 10.30 a 11.30 była uroczysta suma odpustowa z kazaniem. Po niej odbywano procesję wokół kościoła, w czasie której celebrans intonował „Te Deum”, a po powrocie do ołtarza udzielał błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po południu były tylko nieszpory.

W czasie odpustów wierni modlą się, korzystają z sakramentów świętych i zyskują „odpust zupełny”, czyli darowanie win i kar doczesnych i wiecznych za grzechy, pod warunkami: jeśli nawiedzą Sanktuarium, przystąpią do Sakramentu Pokuty, przyjmą Komunię św., wyzbędą się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, odmówią modlitwy: Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu… i pomodlą się w intencjach jakie ma Ojciec Święty.

W związku z tym, że w dekanacie było więcej odpustów na św. Mikołaja, dlatego w 1962 roku zrezygnowano z niego, głównym odpustem stało się święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu 15 sierpnia, gdyż „uchodzi za największe święto Maryi oraz za jedno z najważniejszych w roku liturgicznym, albowiem głosi największy triumf Przeczystej Dziewicy i jest chwalebnym zakończeniem wszystkich tajemnic Jej przedziwnego żywota”. W tym odpuście najliczniej biorą udział pielgrzymki z okolicznych parafii: Rokietnicy, Rudołowic, Pruchnika, Chorzowa, Pełnatycz, Roźwienicy, Kosienic, Węgierki, Czelatyc i wielu innych.

Zapraszamy!

Program odpustu na 15 sierpnia

14  i 15 sierpnia

19.00 – Odsłonięcie Cudownego Obrazu
- Sakrament Pojednania

20.00 - Nowenna przed Cudownym Obrazem
- Pierwsza Część Różańca Świętego: Tajemnice Radosne

21.00 – Czuwanie Odpustowe
- Msza św. Wigilii Wniebowzięcia NMP
- Dróżki Różańcowe z kopią Cudownego Obrazu
- Druga Część Różańca Świętego: Tajemnice Światła

24.00 – Pasterka Maryjna

1.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
- Trzecia Część Różańca Świętego: Tajemnice Bolesne

2.00 - Czuwanie przed Cudownym Obrazem Maryi Niepokalanej
- Czwarta Część Różańca Świętego: Tajemnice Chwalebne

3.00 - Czuwanie przed Cudownym Obrazem Maryi Niepokalanej
- Koronka do Miłosierdzia Bożego

4.00 – Msza św. i Czuwanie przed Cudownym Obrazem Maryi Niepokalanej

7.00 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

7.30 - Msza św. z kazaniem

9.00 - Msza św. z kazaniem

11.30 – Suma Odpustowa
- Procesja Eucharystyczna, Uroczyste Te Deum

17.00 - Msza św. wieczorna,

Pozostałe odpusty

Obchodzone są jeszcze dwa odpusty, w czasie  których nabożeństwa odbywają się w porządku świątecznym. Przybywają na nie również pielgrzymi,
ale już nie tak licznie, jak na 15 sierpnia.

2 lipca z okazji święta Nawiedzenia NMP
8 września z okazji święta Narodzenia NMP

Uroczystości odpustowe stanowią w naszym Sanktuarium ważną formę publicznej czci Maryi i są znamiennym dowodem popularności Jej Cudownego Obrazu w Tuligłowach.

WSZYSTKICH CZCICIELI MARYI ZAPRASZAMY DO NAWIEDZANIA SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NIEPOKALANEJ W TULIGŁOWACH
* KSIĘŻA MICHALICI *