Kustosze

Od 25 lipca 1971 roku w Sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach pracują księża ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (Księża Michalici). Zgromadzenie to swą kolebkę ma w Miejscu Piastowym, a założył je błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, pochodzący z Pruchnika.

www.michalici.pl

Pierwszym Proboszczem – Michalitą był ks. Paweł Grabowski, który objął tę funkcję 25 lipca 1971 roku i pełnił ją do 24 sierpnia 1974 roku. Przejął on parafię od księdza Mieczysława Porębskiego na mocy umowy Przemyskiej Kurii Biskupiej z Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. W tym czasie pracowali w Tuligłowach następujący księżą: ks. Edward Chudek jako rezydent, ks. Jerzy Węgrzyn – katecheta (1971 – 1972); ks. Stanisław Pasionek – katecheta (1972 – 1973); ks. Henryk Kaizer (1973 – 1974).

W parafii został przeprowadzony remont dachu na kościele oraz remont klasztorku przylegającego do kościoła (doprowadzono tam kanalizację, wymieniono okna i przystosowano do mieszkania).

Drugim Proboszczem – Michalitą został mianowany 24 sierpnia 1974 roku ks. Janusz Błoński i pełnił ten urząd do 31 lipca 1982 roku. W tym czasie pracowali w Tuligłowach: ks. Bolesław Lutowacz (1974 – 1975); ks. Michał Błoniarczyk (1975 – 1976); ks. Stanisław Urbanik (1976 – 1979); ks. Jan Sołdyga ( 1979 – 1980); ks. Jan Bielecki (1980 – 1981). Przez półtora roku do zakończenia kadencji 29 sierpnia 1982 roku Proboszcz pracował sam.

W tych latach zostały wymienione okna w kościele z drewnianych na metalowe, wybudowano nowe schody prowadzące z ulicy na plac kościelny, wykonano oświetlenie zewnętrzne kościoła oraz ogrodzenie cmentarza. Zostały pomalowane dachy na kościele i dzwonnicy oraz odremontowano fronton kościoła. Do kościoła zakupiono organ elektronowy i rozpoczęto remont kaplicy cmentarnej.

Trzecim Proboszczem – Michalitą był ks. Edward Jeleń, który pełnił ten urząd od 1 sierpnia 1982 roku do 17 lipca 1986 roku. Pracował sam. W tym czasie ukończono remont kaplicy cmentarnej w Tuligłowach i został wybudowany kościół filialny w Więckowicach.

Czwartym Proboszczem – Michalitą był ks. Antoni Wisz, który objął parafię 17 lipca 1986 roku. Pełnił ten urząd zaledwie kilka tygodni…

Piątym Proboszczem – Michalitą został w sierpniu 1986 roku ks. Stanisław Mendyka i pełnił tę funkcję do 12 sierpnia 2002 roku. Wraz z nim pracowali w Tuligłowach następujący kapłani: ks. Stanisław Żala (1986 – 1989); ks. Andrzej Buczek (1989 – 1996); ks. Tadeusz Licki (1996 – 2001); ks. Czesław Sondej (2001 – 2002).

W tych latach przeprowadzono remont plebani oraz elewacji kościoła, zmieniając tynki; wyremontowano ogrodzenie i pomalowano; odnowiono organy piszczałkowe i rozpoczęto renowacje głównego ołtarza.

Szóstym Proboszczem – Michalitą był od 12 sierpnia 2002 roku ks. Józef Groński, a katechetą został mianowany 25 sierpnia 2002 roku ks. Stanisław Słowiński.

W październiku 2002 roku przeżywaliśmy Nawiedzenie parafii przez Maryję w Jasnogórskim Wizerunku. Został przeprowadzony kapitalny remont plebani, która była w katastrofalnym stanie. Konserwacji poddano Główny Ołtarz oraz Cudowny Obraz Maryi Niepokalanej; w kościele została wymieniona instalacja elektryczna i nagłośnieniowa oraz zainstalowano alarm. Na placu kościelnym został wybudowany nowy Ołtarz Polowy.

Siódmym z kolei Proboszczem – Michalitą został mianowany 25 lipca 2004 r. ks. Stanisław Słowiński. Obowiązki katechety z dniem 07 lipca 2004 r. objął ks. Jerzy Leśniewski (2004 – 2006). Po ks. Leśniewskim pracował w Tuligłowach ks. Andrzej Wątroba (2006 – 2008), ks. Leszek Kut (2008 – 2010), ks. Dariusz Kotkowski (2010 – 2012), ks. Ryszard Legan (2012 – 2015).

W latach 2004 – 2010 przeprowadzony został remont zabytkowego kościoła i byłego „Klasztoru Bożogrobców”, całego otoczenia Sanktuarium. Konserwacji zostały poddane pozostałe elementy drewniane z kościoła parafialnego: ambona, belka, ołtarze boczne. Przeprowadzony został remont tynków wewnętrznych, przywrócona została historyczna kolorystyka świątyni, wykonano izolację fundamentów kościoła oraz adaptacja placu kościelnego.

Ósmym z kolei ProboszczemMichalitą został mianowany z dniem 21 lipca 2013 r. ks. Mariusz Marciniec CSMA, a obowiązki katechety po ks. Ryszardzie Leganie CSMA od 24.08.2015 r. pełni ks. Dariusz Trybus CSMA, następnie od 20.08.2017 r.  obowiązki pełnił  ks. Zbigniew Pajor CSMA

 

Dziewiątym z kolei Proboszczem – Michalitą został mianowany  z dniem 17.07. 2022 r. ks. Adam Motyka CSMA

Szczegółowe informacje o Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła i jego Założycielu można znaleźć na stronie: www.michalici.pl