Literatura

Szczegółowe wiadomości o parafii, jej dziejach, Cudownym Obrazie i innych sprawach dotyczących tematu można odnaleźć w licznych tekstach pisanych, jak np. wizytacje biskupie, opracowania historii zakonu Bozogrobców, parafii, obrazu a także ogólnie malarstwa i trendów w nim występujących. To wszystko pozwoli wyrobić sobie zdanie na temat Tuligłów, parafii tutejszej a zwłaszcza Cudownego Obrazu.

Archiwum Diecezjalne w Przemyślu

 1. Sygnatura 64: „Visitatio per (…) Thomam Dąbrowski Canonicum Premislensis, praepositum Dubieccy (…), anno 1646, s. 33-34.
 2. Sygnatura 155: Visitatio generalis (…) Georium Albractum, Comite Denhoff 1678-1699, k. 93-94.
 3. Sygnatura 1777: Visitatio Ecclesia Parochiali Tuligłowiensis (…) per Joanne in Słupowe szembek, Episc. Premisl. Anno Domini 1722, s. 29-31
 4. Sygnatura 1778: Acta visitat. Decanatus pruchnicensis per Szembek, Episc. Premisl., Anno 1728, s. 50-51.
 5. Sygnatura 160: Acta visitat. Decanatus lezayscensis P. Ili. Sierakowski, Episc. Premisl., Anni 1744, k. 23-56.
 6. Sygnatura 166: Acta visitat. Decanatus pruchnicensis P. Ili. Sierakowski, Episc. Premisl., Anni 1744, k. 143 – 156.
 7. Sygnatura 331: Visitatie Decanalis Ecclesiarum Decanatus Prychnicensis Anno Domini 1764 et 1765 per Mattheum Walowski, Commendarium Wyszatycensem fideliter peracta, k. 8-9; 17-24.
 8. Sygnatura 280: Sprawozdanie z pracy duszpasterskiej z lat 1964-1977.

Źródła drukowane dotyczące Parafii i Obrazu

 1. ks. Jaguściński Dionizy: „Cuda i łaski najświętszej Panny Maryi w obrazie Kościoła Tuligłowskiego Kanoników Grobu Chrystusowego od ludzi prawowitych w swoich ciężkich chorobach, utrapieniach, przypadkach i nieszczęściach z nabożeństwem ofiarujących się i udających, doznane”, Kraków 1769.
 2. Nakielski S.: „Miechovia sive promptuarium antiquitatem Monasterii Miechoviensis, Cracoviae 1634.
 3. ks. Wacław z Sulgostowa: „O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej”, Kraków 1902, s. 682-683.
 4. ks. Alojzy Fridrich TJ: „Historie Cudownych Obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce”, Kraków 1904, t. II, s. 441-446.
 5. ks. Wincenty Grzegorczyk: „Wspomnienia pośmiertne”, Kronika Diecezji Przemyskiej 1907, s. 445-446.
 6. ks. Jarosław Rejowicz TJ: „Pamiątka koronacji Matki Boskiej w Tuligłowach”, Kraków 1909.
 7. „Koronacja Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach”, Kronika Diecezji Przemyskiej 1909, s. 661-663.
 8. Biskup Sebastian Pelczar: „Kazanie na koronację obrazu Najświętszej Maryi Panny miane w Tuligłowach 8 września 1909 roku”, Niektóre kazania i mowy przygodne, Przemyśl 1916, s. 92-98.
 9. ks. Ludwik Kozłowski: „Wspomnienie pośmiertne”, Kronika Diecezji Przemyskiej 1957, s. 233-237.
 10. ks. Mieczysław Porębski: „Sanktuarium Maryjne w Tuligłowach”, Kronika Diecezji Przemyskiej 1963, s. 61-64.
 11. Wojciech Kurpik: „Dokumentacja konserwacji Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny w Tuligłowach”, Archiwum Parafialne w Tuligłowach 1966.
 12. ks.Tadeusz Bratkowski: „Kult Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach”, Praca Magisterska, Lublin 1983.
 13. ks. Wacław Partyka: „Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach”, Referat wygłoszony na VI Seminarium Oddziału Rzeszowskiego SHS w Jarosławiu 16 listopada 1990 roku, w: Wizerunki maryjne w diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, z. 1 SHS Oddz. Rzeszów 1992, s. 17 – 23.

Opracowania dotyczące tematu

 1. Barącz S.: „Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce”, Lwów 1891, s. 275.
 2. Budzisz W.: „Z dziejów wsi jarosławskiej”. Rocznik 1967-1968. Stowarzyszenie miłośników Jarosławia, Jarosław 1969, s. 67-82.
 3. Duchniewski J.: Bożogrobcy – geneza i dzieje”, Encyklopedia Katolicka, Lublin 1976, t. 2, szp. 877-897.
 4. Dzieduszycki M.: „Żywot Wacława Sierakowskiego”, Kraków 1868.
 5. Gacki J.: „Bożogrobcy” w: Pamiętnik religijno – moralny 1853, t. 12, s. 220 – 256.
 6. Kłoczowski J.: „Zakony diecezji przemyskiej w XIV – XVIII w.”, w: Nasza Przeszłość nr 43, r. 1975, s. 27-72.
 7. Chlebowski Br. (red.): „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich”, Warszawa 1892, t. 12.
 8. Wzorek J.: „Madonna Apokaliptyczna z Cerkwi w tarnowskim Muzeum Diecezjalnym” w: Roczniki Humanistyczne, Lublin 1965, t. 13, z 4, s. 117-145.
 9. Gadomski J.: „Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1420-1470”, Warszawa 1981.
 10. Gadomski J.: „Gotyckie malarstwo tablicowe małopolski 1500-1540”, Warszawa – Kraków 1995.
 11. Miodońska B.: „Iluminacje krakowskich rękopisów na Wawelu w połowie wieku XV” w: Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, Kraków 1967.