Więckowice

WIĘCKOWICE – wieś licząca około 200 mieszkańców. Od wieków należy do parafii Tuligłowy. Jej mieszkańcy przez lata przychodzili do parafialnej świątyni. Dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX wieku powstał zamysł wybudowania Kaplicy. Ówczesny proboszcz parafii, ks. Edward Jeleń CSMA wraz z mieszkańcami podjął starania, aby w istniejącym już Domu Ludowym można było sprawować Świętą Liturgię. W pierwszą Niedzielę Adwentu 1982 roku rozpoczęto odprawianie niedzielnych Mszy św. Do celów kultu przywieziono z kaplicy cmentarnej z Tuligłów, drewniany rzeźbiony ołtarz. Równocześnie czyniono zabiegi wokół budowy świątyni. 3 maja 1983 roku poświęcono Krzyż na placu przeznaczonym pod budowę kaplicy i prace ruszyły. Nowa świątynia, pełniąca funkcję Kaplicy Filialnej została poświęcona w 1986 roku przez biskupa Ignacego Tokarczuka, pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Od tej pory w niedziele i święta sprawowana jest tu Msza św., udzielane są sakramenty święte, a wierni są bardziej zaangażowani w życie parafii.