pielgrzymka-2016
 

Matka Boża „Siewna” zasiała ziarno Swego błogosławieństwa w serca uczniów i nauczycieli szkół im. Ks. Markiewicza w naszym Maryjnym i ” Markiewiczowskim” sanktuarium. Za rok bowiem obchodzić będziemy 150 rocznicę święceń kapłańskich wielkiego rodaka z Pruchnika i „Samarytanina Miłosiernego” dla sierot i opuszczonej młodzieży. Nie wszystkie szkoły odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie z przyczyn obiektywnych, jednak ze szkół z gminy Rokietnica, które są obecne co roku na inauguracji roku szkolnego  przybyły: w całym składzie, co godne jest podkreślenia -  Gimnazjum z Gaci w liczbie 193 w tym nauczyciele, następnie:

- Szkoła z Trzebosi, koło Stalowej Woli w liczbie 41 osób ,

- Gimnazjum w Nowej Słupi, spod świętego Krzyża, w liczbie 8 osób

- Zespół Szkół w Miejscu Piastowym w liczbie 8 osób

- Gimnazjum w Niebieszczanach -, koło Sanoka w liczbie 42 osób

- Szkoła Podstawowa w Kosienicach w liczbie 22 osób  i

- Z. Sz. w Orzechowcach – która bardzo dobrze się czuje u Matki Tuligłowskiej

Liturgii Mszalnej przewodniczył i kazanie wygłosił asystent generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła Ks. Dr Rafał Kamiński

A wszystkich dla których ks. Markiewicz znaczy wiele zapraszamy w piątek do Pruchnika na godz. 18.00 do kościoła parafialnego na Msze św. i tańce „Lednickie” po Mszy św. przed Urząd Miasta , a następnie na sobotę, „Śladami Świętego” -  do pielgrzymowania w duchu wdzięczności za Jego osobę i „Dzieło życia”, od 6.30 z Pruchnika do Przemyśla.

 

TULIGŁOWY ZJAZD UCZNIÓW SZKÓŁ IM BŁ KS B MARKIEWICZA, PROGRAM SŁOWNO MUZYCZNY

08-09-2016
 

Czciciele Pani Tuligłowskiej i pielgrzymi. W tym roku główne  uroczystości odpustowe w naszym sanktuarium będą ubogacone koncertem pieśni Ave Maria. Począwszy od XVI stulecia wielu wybitnych twórców w dziełach muzycznych wyrażało swój gorący kult do Niepokalanej Maryi. Łaciński tekst „Ave Maria”, czy też jego adaptacje, posiadają bodaj najwięcej  opracowań muzycznych wśród innych tekstów religijnych. Dlatego 14 – go sierpnia w wigilie Wniebowzięcia NMP , pragnę w Tuligłowach razem z sopranistką Panią Renatą Johnson Wojtowicz i akompaniatorami Panią Dominiką Rusinowską, oraz z Panem Marcinem Kasprzykiem zaprezentować „Ave Maria” takich twórców jak: F. Schubert,  Ch. Gounod – J.S. Bach,  G. Caccini,  M.  Lorenc,  W. Gomez,  P. Mascagni,  H. Seroka. Żywię głęboką nadzieję, że Pierwszy koncert tuligłowski” Ave Maria”, przypadnie Wszystkim do serca i gustu i że w następnych latach będziemy mogli wielbić pięknym śpiewem i muzyką Niepokalaną Maryję wieloma koncertami. Serdecznie zapraszamy!!!

odpust-14-15-08-2016